Září – program

Bez názvu

Září – Farmářský rok

  • První kroky do školičky…
   (učit se znát svou značku, pravidla soužití ve třídě – ohleduplnost, umět půjčit hračku)
  • Poznáváme své kamarády
   (učit se znát jména všech kamarádů z naší školičky)
  • Povídáme si o farmě, co je to farma, kdo žije na farmě, co se na farmě pěstuje…
  • Malování zvířátek
  • Hry pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání
  • Rozvoj hrubé a jemné motoriky
  • Posvícení
   (konec léta, začátek podzimu – roční období)
  • Pečení koláče