Program

7.30–9.00 příchod dětí, přivítání
9.00–12.00 dopolední pobyt na zahrádce se svačinkou, cvičením a programem – tématické okruhy po celý rok
12.00–12.30 oběd
12.30 odchod dětí „Program I“
12.30–14.30 odpočinek
14.30–15.00 svačinka, odchod dětí „Program II“
15.00–17.00 spontánní a řízené činnosti, odchod dětí „Program III“ + „Program IV“

Program I :   7.30 – 12.30 hod – svačinka, cvičení, řízená i spontánní činnost, oběd

Program II:   7.30 – 15.00 hod – Program I + odpočinek, svačina

Program III: 7.30 – 16.00 hod   – Program II + spontánní a řízené činnosti

Program IV: 7.30 – 17.00 hod   – Program III + spontánní a řízené činnosti

 Cílem našeho klubu není pouze obyčejné hlídání – během celého dne nabízíme dětem program podporující jejich všestranný rozvoj (jemná a hrubá motorika, rozvoj řeči, podpora sebeobslužnosti, rozumová a mravní výchova, respekt k sobě a svému okolí), současně však ponecháváme dostatek prostoru pro volnou hru.

Programová náplň:

Muzikohrátky

Prožitková výuka s důrazem na aktivní zapojení a radost z vlastního hraní

Tvořeníčko

Jak vyrobit ze starého nové? Vyrábíme dekorace, dárky pro maminky…..

Kouzelná pastelka

Seznámíme děti  s různými výtvarnými technikami (stříhání, lepení, malování, kreslení)
– vánoční, velikonoční i jiná témata po celý rok

Malý přírodovědec

Učíme děti lásce k přírodě, poznáváme kytičky, ptáky, zvířátka…, sázíme a pěstujeme. To co vypěstujeme také sníme

Rytmické krůčky

Hravé tančení, protahování,zábavné pohybovky.Zdokonalování rytmiky při hudbě a koordinace pohybu

Montessori dílničky – praktický život

Všechny děti se již od malička chtějí podílet na domácích pracích, snaží se napodobovat vše, co vidí. Praktický život umožňuje dítěti stát se nezávislým na dospělých. Rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, vzájemné propojování obou mozkových hemisfér, a tím podporuje zdravý rozvoj dítěte.

Advertisement