Náš tým

20191109_120234

                     Marcela Krejčí                                                Michaela Lacková

                             IČO 03472116                                                                 IČO 87084821

Máme praxi s péčí o malé děti jak z profesního tak i ze soukromého života. Jsme držitelkami osvědčení akreditovaných MŠMT a MPSV v oblastech psychologie, pedagogiky a didaktiky, ekologie a výživy, BOZP a zdravotnictví, která nás opravňují pečovat o děti již od narození. Všechny jsme absolvovaly kurz první pomoci ZdrSEM MAMA, zaměřený na malé děti.

Velmi nás oslovily principy respektující výchovy, proto jsme společně navštěvovaly semináře „Respektovat a být respektován“ a uplatňujeme tyto zásady v praxi.

Máme praxi jak ve státních, tak i v soukromých zařízení pro malé děti. Pracovaly jsme i s alternativními pedagogickými směry (Montessori a Waldorfská pedagogika) a to nejlepší z nich chceme přenést i do Skalníčku.

Advertisement