Knihovnička

Vážení rodíče, nabízíme Vám bezplatné celoroční půjčování knih z naší knihovničky.

Knihy si můžete vypůjčit za následujících podmínek:

  • při zapůjčení knihy složí zájemce v klubu vratnou kauci ve výši 300 – 500 Kč (dle hodnoty knihy)
  • po vrácení knihy v dodržené výpůjční lhůtě bude kauce vyplacena zpět v plné výši
  • pokud bude kniha znehodnocena, nebo dojde-li k její ztrátě, propadá kauce ve prospěch klubu v plné výši
  • knihy si lze vypůjčit kdykoliv během provozní doby klubu
  • výpůjční doba činí 6 týdnů. Po dohodě s klubem je možné výpůjční dobu 1x prodloužit o další 2 týdny
  • při nedodržení dohodnutého termínu vrácení se účtuje poplatek 20 Kč za každý překročený den výpůjčky
  • již zapůjčenou knihu je možné si dopředu zamluvit
Advertisement