Ceník pro školní rok 2022/23


Ceník školného zahrnuje:

  • výchovně vzdělávací program s pestrou nabídkou činností
  • všestranný rozvoj znalostí a dovedností přizpůsobený věku 
  • veškerý materiál v rámci výtvarných a pracovních aktivit
  • hygienické potřeby každodenní obsluhy (vyjma plen a vlhčených ubrousků)
  • využití zahrádky spojené s péčí o rostliny a drobné živočichy
  • pitný režim
  • pojištění

Ceník stravného v sekci Stravování

Adaptační permanentka na 12 hodin: 1 800 Kč

Hodinová sazba při prodloužení pobytu v rámci odpoledního programu: 150 Kč

Rezervační záloha vratná po ukončení docházky na základě uzavřené smlouvy: 3 000Kč

Platební podmínky:

Měsíční školné musí být hrazeno bezhotovostně nejpozději 5. den v měsíci na číslo účtu: 1734238012/3030. Variabilní symbol je rodné číslo dítěte, ve zprávě pro příjemce se uvádí jméno dítěte. Při pozdním odeslání platby bude naúčtováno za každý den prodlení 1% z měsíčního paušálu.

Za předem omluvenou absenci se školné nevrací, v případě volné kapacity lze tyto dny nahradit během následujícího měsíce. Při dlouhodobé nepřítomnosti dítěte jeden měsíc a déle se bude náhrada docházky řešit individuálně s možností snížení školného o 65%.

Školné je hrazeno po dobu školního roku září až červen a za dny státních svátků a vánočních prázdnin v délce 1 týdne se nevrací ani nenahrazuje. Během letních prázdnin bude provoz školky omezen na dobu 1 měsíce zpravidla od druhé poloviny července do první poloviny srpna. Zájemci o letní školku mohou volit týdenní pobyty poměrem dle jednotlivých měsíčních paušálů. Příměstské tábory ve dvou týdenních turnusech jsou určeny pro děti ve věku 4 – 9 let.

Při vyzvedávání dítěte z klubu je nutné počítat s dostatečnou časovou rezervou a pro dítě chodit včas dle zvoleného programu. Pokud se rodič dostaví se zpožděním déle jak 15 minut, automaticky hradí další započatou hodinu.

Advertisement